بیشترین بازدید

تاریخچه حسابداری

تاریخچه حسابداری

حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت ...

تعریف دارایی

تعریف دارایی

دارایی (Asset)در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به ...

Getting started with Monica CMS

اهداف گزارشگری مالی

گزارش‌های مالی به دو دسته «عمومی» و «با هدف خاص» ...

لزوم اجرای آموزش حسابداری

لزوم اجرای آموزش حسابداری

به طور کلی چنانچه افرادی که به یک حرفه وارد ...

بخشها

لزوم اجرای آموزش حسابداری


به طور کلی چنانچه افرادی که به یک حرفه وارد می‌شوند از استانداردها و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، ...

۱۳۹۵-۰۲-۱۳ Admin

آخرین اخبار و بخشنامه ها

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

️ بند ۱۱ از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان ...

بیشتر ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

به چه افرادی بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد؟ ...

بیشتر ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
مهمترین معافیت های مالیاتی سال 1399

مهمترین معافیت های مالیاتی سال 1399

به موجب بند الف از تبصره 12 قانون بودجه سال ...

بیشتر ۱۳۹۹-۰۴-۱۰

آخرین مطالب اضافه شده