مقالات

مودی پس از ثبت برگ اعتراض خود در سازمان امور مالیاتی به مدت 30 روز فرصت خواهد داشت که ضمن حضور وارائه مدارک ودلایل مستدل با رئیس واحد مالیاتی یا ممیز کل اختلاف خود را حل نماید ... ادامه

مطابق ماده 238ق.م.م مودی پس از دریافت و ابلاغ انواع اوراق برگ تشخیص 30 روز پس از تاریخ ابلاغ فرصت دارد تا اعتراض کتبی خود را حضورا یا از طیق سامانه ثبت و رسید دریافت نماید  ... ادامه

پیمانکاری که حق بیمه نیروهای خود را هر ماه پرداخت می کند در شرایط انعقاد قرار داد با کارفرما بیمه پیمانکار چطور محاسبه می شود؟؟؟ ... ادامه

محاسبه سهم حق بیمه برای پیمانکار با توجه به ماده 38 قانون تامین اجتماعی ... ادامه

مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی شده خود را تا پایان سال 98 دپرداخت نکنند. در سال بعد مشمول هیچگونه   بخشودگی جرائم نشده و میبایست تمام جرائم را بدون هرگونه بخشودگی پرداخت نمایند. اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی  که مالیات انها در تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به ... ادامه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اشخاص مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی ... ادامه

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله اییی است که در مراحل مختلف زنجیره واردات /تولید و توزیع بر اساس در صدی از ارزش افزوده کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می شد ... ادامه

آیا میدانید به وجوه نقدی پرداختی که تحت عنوان کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا ایاب ذهاب هزینه تلفن همراه بن کالا و....در قالب لیست حقوق پرداخت می شود مالیات حقوق تعلق نمی گیرد ... ادامه

آیا اشخاصی که دارای فرزند معلول هستند از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ ... ادامه

در حال نمایش: 1 - 10 مجموع: 47

ورود